Zakochałaś się w obcokrajowcu? Jak pomóc cudzoziemcowi w otrzymaniu karty stałego pobytu w Polsce?


W wielu miastach Polski można zauważyć napływ cudzoziemców. Większość z nich ma już jasny status prawny i kartę pobytu. Inni dopiero starają się o taką możliwość, co wcale nie jest takie proste. Wymaga to wielu formalności, które często mogą przerosnąć osobę nieznającą języka polskiego. Jak więc pomóc cudzoziemcowi w uzyskaniu karty stałego pobytu w Polsce?

Gdzie uzyskać pomoc w otrzymaniu karty stałego pobytu?

Procedury związane z kartą stałego pobytu w Polsce potrafią skutecznie odstraszać osoby, które nie mówią dobrze w naszym języku. Kompletowanie dokumentów, przejście przez cały system biurokratyczny może przysporzyć sporo stresu, dlatego też warto skorzystać z doświadczenia osób, które są biegłe w tym zakresie. Kartę stałego pobytu w Polsce pomagają uzyskać np. kancelarie prawne jak np. Lex Advena, które służą radą podczas wypełniania formularzy i przeprowadzają przez proces uzyskiwania karty stałego pobytu w Polsce.

Czym jest karta stałego pobytu?

Karta pobytu to dokument, który potwierdza tożsamość osoby, która uzyskała zezwolenie na przebywanie w Polsce. Uprawnia ona do wielokrotnego przekraczania granicy (razem z dokumentem podróży) bez konieczności ubiegania się o wizę. Według informacji Urzędu ds. cudzoziemców, karta ta uprawnia również do podróżowania w strefie Schengen przez okres, który nie przekracza 90 dni. Aby móc swobodnie jeździć po krajach europejskich w celach turystycznych, cudzoziemiec musi mieć ze sobą dokument podróży i powinien uzasadnić cel wizyty w danym kraju. Ponadto, osoba ta musi udowodnić, że ma środki finansowe na podróż, a oprócz tego nie stanowi zagrożenia dla porządku i zdrowia publicznego, bezpieczeństwa itp.

Kto może otrzymać kartę stałego pobytu?

Jest kilka ściśle określonych przypadków, kiedy cudzoziemiec może dostać zezwolenie na pobyt stały. Karta przysługuje cudzoziemcowi, który jest dzieckiem cudzoziemca z zezwoleniem na pobyt stały lub jest rezydentem długoterminowym. Na kartę stałego pobytu mogą liczyć także osoby będące dziećmi polskiego obywatela. Ponadto, stały pobyt mogą uzyskać cudzoziemcy o polskim pochodzeniu, którzy chcą osiedlić się na terenie Polski.

Kartę stałego pobytu mogą otrzymać także osoby, które od co najmniej 3 lat od daty złożenia wniosku, pozostają w związku małżeńskim z obywatelem RP i przez 2 lata nieprzerwanie przebywały na terenie Polski na podstawie pozwolenia czasowego wynikającego z zawarcia małżeństwa.

O stały pobyt mogą starać się również osoby, które dostały zgodę na pobyt ze względów humanitarnych lub w ramach ochrony międzynarodowej, udzielono im azylu, mają ważną Kartę Polaka i chcą osiedlić się w Polsce.

Ponadto, na kartę stałego pobytu mogą liczyć także osoby, które przed złożeniem wniosku przebywały w Polsce nieprzerwanie przez co najmniej 10 lat na podstawie zgody na pobyt tolerowany.

Kto wydaje kartę stałego pobytu?

Kartę stałego pobytu wydaje wojewoda, który zezwala na przebywanie danej osoby w Polsce. Aby uzyskać takie pozwolenie niezbędne jest przedstawienie dokumentów oraz zaświadczenie o zameldowaniu i złożenie odcisków palców.

Rating: 5.0/5. From 3 votes.
Please wait...
Voting is currently disabled, data maintenance in progress.

+ There are no comments

Add yours